Nasjonalt symbol for elektronisk billettering

Grid utviklet det nye nasjonale symbolet for elektronisk billettering. Symbolet er med på å markere hvor og med hvilke operatører vi kan reise og betale med felles reisekort.

Samarbeid som bedrer brukeropplevelsen

Oppdraget var initiert av Ruter, NSB og Statens vegvesen, men bak løsningen ligger et samarbeid mellom noen av de største trafikkselskapene i Norge. De ønsket å forenkle de reisendes hverdag ved å etablere en felles av nasjonal standard for elektronisk billettering. Som et resultat av dette oppsto behovet for et enkelt, tydelig, robust og samlende symbol.

Symbolet var ferdig til bruk allerede i 2015, men det hadde liten verdi før operatørene fikk løst de billettekniske forutsetningene. Dette er nå løst. Dermed er vi endelig på vei mot et sømløst betalingssystem på tvers av fylker og regioner. Symbolet er nå å finne på en rekke ulike kontaktpunkter mot de reisende; På kortlesere, sperreporter, billettautomater, utstyr, apper mm. Vi gleder oss til flere melder seg på slik at man kan reise på kryss og tvers i Norge, – med samme app, eller samme billett!

Oppdragsgiver: Ruter

Oppdragsgiver:
Ruter

Kontakt:

Jørgen Bertelsen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060