Produktutvikling med animasjon som verktøy

3D animasjon skaper smidige produktutviklingsprosesser og sikrer god og presis kommunikasjon mellom prosjektgrupper, leverandører og designere.

Enklere kommunikasjon

Vår erfaring er at animasjoner kan være tidsbesparende om de benyttes til riktig tid og på riktig måte.

Animasjoner er spesielt nyttig i prosjekter der produktet har kompliserte funksjoner som er utfordrende å synliggjøre før realisering eller i prosjekter der sluttproduktet er baseres på leveranser fra flere ulike deleleverandører.

Ved å benytte animasjoner fjernes mange av barrierene som kan oppstå både språklig og som følge av varierende tegningsteknisk kompetanse hos beslutningtagere. Animasjoner viser hvordan løsningen faktisk vil fungere og gjør det enklere å få kvalifiserte innspill fra flere, raskere . En animasjon kan, om det er hensiktsmessig, benyttes til å involvere faktiske sluttbrukere eller driftspersonell for få umiddelbar respons på løsningsforslaget. På den måten kan vi unngå å lage prototyper for tidlig i utviklingsløpet. Grid benytter alltid 3D tegneverktøy når vi produktutvikler. Veien fra 3D modell til animasjon er ikke lang.

Monitoroppheng for Bane NOR

For Bane NOR har vi tatt frem et spesialutviklet monitoroppheng som skal benyttes på Oslo Lufthavn Gardermoen Stasjon. Animasjonen viser prinsippet for oppheng og hvordan bakdekslet enkelt kan fjernes for å vedlikeholde eller skifte ut defekte skjermmoduler.  Monitoren settes sammen av standardkomponenter, men skal kapsles inn og monteres i et spesialoppheng. Det er høye krav til at løsningen skal ta seg estetisk godt ut i stasjonshallen, samtidig som produktet skal være enkelt å drifte og vedlikeholde. Et tøff utfordring når skjermen henger 4 meter over bakken og det ikke er et ønske om å benytte lift ved service.

Oppdragsgiver: Bane NOR

 

Oppdragsgiver:

Samarbeidspartnere: 

Kontakt:

Jørgen Bertelsen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060