Sandvika stasjon

MMW arkitekter utviklet Nye Sandvika stasjon for å synligjøre stasjonsområdets potensiale som et viktig knutepunkt og generator for byutvikling, med et program for kommersiell virksomhet, kultur og sosialt entreprenørskap.

Prosjektet er videreført som en del av Bane NOR Eiendoms knutepunktstrategi hvor målet er å tilrettelegge stasjonene slik at det blir mer attraktivt å reise kollektivt.

MMW arkitekter har levert et skisseprosjekt som synliggjør stasjonen som effektivt og framtidsrettet kollektivknutepunkt ved å etablere en ambisiøs, moderne kollektivterminal som kjerne i Norges mest attraktive kommune.

Prosjektet fletter inn historiske perler i bybildet, som Claude Monets, Løkke bro, kjente personer fra Sandvika omegn og Norges eventyr- og filmhistorie. Intensjonen har vært å skape Norges flotteste stasjonsby – året rundt, ved å integrere knutepunktet bedre i byen, og se på ringvirkninger for utviklingen av byen Sandvika.

I skisseprosjektet synliggjøres kultursatsing kombinert med handel og videreutvikling av eksisterende programmer og også muligheter for tilførsel av sentrumsnære og attraktive boliger.

Knutepunktutvikling

Oppdragsgiver:
Bane NOR Eiendom (tidl. ROM Eiendom)

Kontakt:

Magne Magler Wiggen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060