Mulighetsstudie utvikling av nytt knutepunkt på Sundvollen

Mulighetsstudien var om Sundvollen tettsted, i samarbeid med Dronninga landskap og Arkitema, 2017.

Rejlers utførte en mulighetsstudie for å vise hvordan Sundvollen kunne utvikles med en stasjon på Ringeriksbanen.  Studien foreslo et byplangrep med mulig bebyggelse, plassdannelser, veistruktur, kollektivfunksjoner og adkomst til selve kollektivknutepunktet for ulike trafikantgrupper.

Ringeriksbanen mellom Sandvika og Hønefoss vil knytte Hadeland og Ringerike tett sammen med Osloregionen. Banen vil også forkorte reisetiden på Bergensbanen med en time. Sundvollen vil kunne få stasjon på banen, og kommunen i samarbeid med Bane NOR ville vite hvordan de kunne utnytte mulighetene dette medførte for utvikling i Hole.

I samarbeid med Arkitema og Dronninga landskap utarbeidet vi en byplan for en tett bystruktur rundt stasjonen på fylling i Tyrifjorden. en. Studien foreslo et byplangrep med mulig bebyggelse, plassdannelser, veistruktur, kollektivfunksjoner og atkomst til selve kollektivknutepunktet for ulike trafikantgrupper.

Fra starten av fokuserte vi på å skape en blå stasjonsby, der knutepunktet la premisset for byplanleggingen. For å hegne om naturverdiene på Sundvollen jobbet vi med å trekke vannet inn i gatestrukturen med et kanalnett.

Situasjonsplan for nye Sundvollen. Planen er utarbeidet av Dronninga landskap

Rejlers bistod med:

- Utarbeide byplangrep gjennom iterativ designprosess

- Designparametre for stasjonsbyer og byplanlegging rundt knutepunkter

- Kartillustrasjoner og visualiseringer

- Oppdragsledelse og drøftinger med oppdragsgiver

 

Samarbeid mellom Rejlers Norge, Dronninga landskap og Arkitema arkitekter.

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060