Mulighetsstudie utvikling av ny stasjonsby i Moss

Mulighetsstudie om utviklingen av Sjøsiden i Moss, omlegging av vei- og ferge og design av ny knutepunkt, i samarbeid med CF Møller og Dronninga landskap, 2015.

Som en del av Jernbaneverkets Intercity-prosjekt utførte Rejlers våren 2015 en mulighetsstudie i samarbeid med C.F. Møller og Dronninga landskap om utviklingen av byen rundt ny stasjon i Moss. Rejlers var fagansvarlig for alle jernbanerelaterte oppgaver inkludert design av stasjon og knutepunkt, samt illustrasjoner, skissering og diskusjoner i prosjektgruppen.

Oppdraget var et parallelloppdrag som innebar å designe et nytt knutepunkt knyttet til ny fergeterminal, trafikkløsninger og ny transformasjonsbydel på dagens jernbane- og havneområder. Sentralt i løsningen var Fjordtorvet – et byrom som knytter sammen Moss’ indre havn med dagens bysentrum. Fra Fjordtorvet designet Rejlers en undergang under de nye jernbanesporene med trapper og heiser rett opp til plattform. På den måten blir torget ved sjøen det første man møter når man kommer til Moss. Lengre ned på de 350m lange plattformene har vi planlagt en innebygget bro med servicefunksjoner som strekker seg fra boligområdene på østsiden til den ny fergeterminalen i vest. For å få flere til å bruke kollektivtrafikk i hverdagen så vi betydningen av å knytte fergen fra Horten mot knutepunktet, så man kan bruke tog og ferge for å reise mellom Vestfold og Østfold og Oslo, og la bilen stå igjen hjemme. Knutepunktet er designet med korte og direkte overganger i fokus, og sterk tilknytning til Moss sentrum.

C.F. Møller arkitekter og Dronninga landskap

Kontakt:

Kristian Hernæs

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060