Mulighetsstudie Torp Øst

Mulighetsstudie inkluderte analyse og illustrasjon av hvordan jernbane, vei, næringsområde og terminal/stasjon kan spille sammen på et fremtidig område øst for Sandefjord Lufthavn, 2013.

Rejlers ble i 2013 engasjert til å gjøre en mulighetsstudie av arealene mellom Sandefjord lufthavn Torp og Vestfoldbanen.

Vestfold Fylkeskommune har som regional planmyndighet et ønske om et overordnet perspektiv på arealbruken i dette området. Mulighetsstudiet skulle være underlag for videre prosess og gir ikke endelige svar eller anbefalinger for arealbruk.

Vestfold fylkeskommune, Stokke kommune og Sandefjord kommune undersøker mulighetene for en plassering av Sandefjord Lufthavn Torp øst for den eksisterende rullebanen. Begge kommunene beskriver samtidig betydningen av den fremtidige oppgradering av IC-strekningen gjennom Vestfold.

Arbeidet ble drøftet i to arbeidsmøter med representanter fra kommunene, Statens vegvesen, Jernbaneverket, fylkeskommunen og fylkesmannen. I perioden ble det drøftet ulike alternativer og muligheter for Torp Øst-området.

Oppdraget bestod i å bistå med:

• Kartlegging av nå-situasjon.

• Inspirasjon fra lignende steder.

• Idèutvikling i form av prinsipper for de ulike alternativene

• Alternative løsninger for utforming av arealet med tallfestede arealpotensialer for ulike arealbruksformål

• Illustrasjoner av de ulike alternativene

• Prosessveileder for videre planarbeid for arealet

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060