Nytt knutepunkt Forus stasjon

Mulighetsstudie for gjenåpning av Forus Stasjon på Jærbanen. Med 40 tusen arbeidplasser er Forus er et av landets viktigste næringsområder.

For å takle trafikkveksten må kollektivandelen økes. Rejlers utførte en mulighetsstudie for å avklare en bedre kobling mot Jærbanen.

Forus Næringspark AS har utarbeidet en visjon for Forus, der en allmenning med høykvalitet kollektivtilbud er sentral. Der allmenningen møter sjøfronten og dobbeltsporet, ligger alt til rette for å bygge et nytt knutepunkt med tilhørende arealutvikling.

Rejlers ble engasjert for å vise hvordan et knutepunkt kunne designes, skissere utvikling av arealene rundt, og lage et helhetlig kollektivopplegg mellom jernbanen og Forus.

En sentral del av prosjektet var å sørge for best mulig forhold for kollektivtrafikken. Stasjonen ble designet med tanke på effektive bytter mens fortetting av områdene rundt lager kundegrunnlag for tog og buss. Sammen med en restriktiv parkeringspolitikk og blanding av næring og boliger gir det godt grunnlag for en bærekraftig byutvikling.

Studien tok for seg fysisk utforming av knutepunktet og omkringliggende byomformingsområder. Det ble utarbeidet 3D-modellering av stasjonen og forslag til høykvalitets kollektivforbindelser mot næringsområdet Forus.

Mulighetsstudie 2013

Kontakt:

Kristian Hernæs

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060