Mulighetsstudie av nytt stoppested på Lura

Rejlers utarbeidet i 2017 en mulighetsstudie av nytt stoppested på Jærbanen mellom Sandnes og Gausel for Sandnes kommune.

Jærbanen mellom Egersund og Stavanger er en viktig ryggrad i kollektivtilbudet på Nord-Jæren. I dag stopper ikke toget mellom Sandnes sentrum og Gausel. På denne strekningen er det godt potensiale for å anlegge et nytt stoppested for å betjene Lura og Forus øst.

Rejlers utarbeidet en todelt mulighetsstudie for å avklare hvor man, fra et jernbaneteknisk ståsted, kunne anlegge stoppestedet, og hva slags passasjerpotensiale og rolle i nettverket det i så fall ville ha.

Rejlers bistod med

- Jernbanetekniske vurderinger

- Bystruktur- og nettverksanalyse

- Lokaliseringsanbefaling

- Markedsanalyse

- Kartlegging av arbeidsplasser og boliger

- Vurdere fremtidig fortetting

- Design av to holdeplassalternativer

- Påvise nettverksmuligheter der jernbanen vil utgjøre et mer attraktivt tilbud enn buss

- Estimere passasjertall for stoppestedet

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060