Konsept for lokalstasjon og hensetting

«Hensettingsanlegg», et begrep som mange lokalpolitikere får grøssninger av. Hensettinganlegg er parkeringsplasser for tog, og er en helt nødvendig infrastruktur for å realisere et bedre togtilbud.

Rejlers har utarbeidet et konsept for hensettingsanlegg bygd inn i en bystruktur. Hensettingsanlegg bør ligge tett inntil en stasjon, og stasjonene bør ligge i byer. Ulempen er at hensettingsanleggene tar opp mye plass, og bidrar negativt til byutvikling rundt knutepunktene ved å oppta verdifulle tomter. Alternativet er å anlegge dem i LNF-områder eller på dyrket mark utenfor tettstedene.

Rejlers’ konsept går ut på å finne lokaltogpendler som kan forlenges med et stopp, frem til et utviklingsområde utenfor byen. Her er det lettere, på «gråmark» å anlegge et hensettingsanlegg. Det medfører også at en eiendomsutvikler kan avgi grunn til et hensettingsanlegg og få fordelen av et lokaltogstopp i forbindelse med utviklingsområdet. Man øker dermed også togets marked med trafikk fra et boligområde inn til nærmeste tettsted.

Hensettingsanlegg kan også bygges inn under tak med bakgårdspark på toppen, med leilighetsbygg tett opptil hensettingsanlegget. Dermed kan fotavtrykket til hensettingsanlegget minimeres, og anlegget inngå i utviklingen av området.

Vi kan bistå med

- Mulighetsstudie av forlengelse av lokaltoglinje

- Arealsøk etter områder for hensettingsanlegg og lokaltogstopp

- Utarbeide faktagrunnlag om konsekvenser av nytt togstopp, herunder kapasitetshensyn og passasjerpotensiale

- Bistå med kommunikasjon med Bane NOR og Jernbanedirektoratet

- Visualisere løsningene

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060