Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Et sentralt premiss for Intercity-utbyggingen er at stasjoner skal ligge i sentrum av byene. Stasjoner skal være knutepunkter, i den forstand at det skal være lett å bytte mellom transportmidler. En sentral problemstilling er hvordan man på best mulig måte tilrettelegger for «det gode byttet».

Mange steder er det aktuelt å vurdere å legge stasjonen under bakken, som i Holmestrand. Vi undersøkte hvordan ulike stasjonstypologier påvirker stasjonens attraktivitet som knutepunkt. Typologiene var fra stasjoner over bakken på bro, til stasjoner helt nedsenket under bakken. For å analysere de ulike typologiene vurderte vi flere parameter for trivsel og logistikk som til samme gav en knutepunktfaktor – KPF – som uttrykket hvordan knutepunktet oppfordrer til det gode byttet.

Rejlers bistod med

- Etablere stasjonstypologier basert på ulike kjente løsninger for stasjoner

- Beregne gangtid til bytter for ulike typologier

- Delta i diskusjoner om hvordan ulike kvaliteter kommer frem i ulike typologier

- Oppdragsledelse og drøftinger med oppdragsgiver

Samarbeid mellom Rejlers Norge, Dronninga landskap og CF Møller arkitekter, om internt fagnotat til bruk i Jernbaneverkets Intercity-prosjekt.

Kontakt:

Kristian Hernæs

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060