Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Fleksibilitet i fokus

Informasjonsmontrene skulle benyttes til å vise tidtabeller, kart og annen trafikantinformasjon og ha mulighet for innvendig belysning.  Bruksområdet var alle Ruter sine driftsarter.  T-bane, buss, trikk og båt. Ruter besluttet å utvikle sitt eget informasjonsmonter for å få et produkt med riktig kvalitet, funksjon, innkjøpskostnad og eierrettigheter.Vi bidro fra start til slutt med industridesignkompetanse. Arbeidet begynte i 2013 med å definere en kravspesifikasjon. Gjennom hele utviklingsløpet har vi lagt høy vekt på brukerorientering, rettet mot de reisende og mot drift og vedlikeholdspersonell.

Testing og optimalisering

En av de største utfordringene med oppgaven var å for å forhindre dugg og is ved store temperatursvigninger. Ulike tester ble gjennomført på faktiske stasjoner gjennom en rekke iterasjoner. Hele tiden med små forbedringer. Funksjonelle evalueringer ble gjort av reelle brukere og i tett samarbeid med Ruter og valgt produsent.

Sluttresulatet ble ferdigstilt i 2016 og er et konfigurerbart informasjonsmonter som dekker en rekke ulike behov. Alle basert på samme grunnprodukt for å holde kostnadene nede. Ensidig og tosidig montre, med og uten lys. Monteringsmuligheter for vegg, på bein og sokkel.  Monteret er nå under utrulling og er å finne på en rekke ulike T-banestasjoner.

Oppdragsgiver: Ruter

Oppdragsgiver: Ruter

Samarbeidspartnere: 

Kontakt:

Jørgen Bertelsen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060