Helt ny underjordisk stasjon på helt ny T-banestrekning

Utbyggingen av Løren gir Oslo det største T-banenettet i Norden med 101 stasjoner. Den 1,6 km lange tunnelstrekningen binder sammen Grorudbanen og Ringenbanen.

Bakgrunn

Utbyggingen av nye boligområder på Løren de siste årene har satt fokus på behovet for bedret kollektivtilbud i denne delen av Oslo. Den 1,6 km lange tunnelstrekningen binder sammen Grorudbanen og Ringenbanen. I 2012 etablerte Sporveien Lørenbaneprosjektet. Utbyggingen gir Oslo det største T-banenettet i Norden med 101 stasjoner.

Oppgave og løsning

3. april 2016 åpnet Løren stasjon. Tre år tidligere, i april 2013 ble Grid involvert i Lørenbanenprosjektet. Hensikten med tidlig samarbeid var å etablere en skiltplan for stasjonen slik at informasjonspunktene ble med i videre planlegging av hele området, og at skilt og informasjon gis optimal plassering, samtidig som systemet er integrert i arkitekturen både teknisk og estetisk. Ruter sine ambisjoner og føringer for den nye stasjonen var å gi den reisende en best mulig opplevelse av kollektivtrafikkens tjenester.

Stasjonen er den første som har alle elementene i Ruters TID-program (TID = Trafikantinformasjon- og designprogram). Utformingen ble gjort i samarbeid mellom flere aktører som Ruter, Arne Henriksen Arkitekter, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen og Sporveien. Grid har tegnet skiltplan, skiltelementer (wayshowing > wayfinding), informasjonsvitriner, fjernsignal og inngangsskilt. Oppgaven har involvert designdisipliner som tjeneste-, industri- og kommunikasjonsdesign. Løren stasjon er for øvrig bygd like dyp som Stortinget stasjon og ligger 27 meter ned.

1. november 2016 mottok Ruter Kollektivtrafikkprisen for sitt arbeid med TID-programmmet. Du kan lese juryens uttalelse her.

Veifinning 2013 -2016

Oppdragsgiver:
Ruter

Kontakt:

Karianne Tørum

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060