Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål. Kontainere formidler Oslos historie og byutvikling samtidig som de er gode landemerker.

Fjordbyplanen

Havnepromenaden ble vedtatt som del av Fjordbyen i bystyret i februar 2008, der det gis føringer om en promenade «langs hele sjøen som er gjennomgående, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet». I en flertallsmerknad fra bystyrets byutviklingskomité i februar 2008 heter det: 

«Havnepromenaden skal utvikles slik at den binder sammen øst og vest. Det skal tilrettelegges for en sammenhengende promenade og sykkelvei fra Ljanselva i øst til Lysaker i vest.»

Havnepromenaden handler foreløpig om etablering av midlertidige fysiske tiltak som synliggjør, viser vei og informerer om hovedstadens sjøfront. De midlertidige tiltakene skal være med på å gjøre Havnepromenaden tilgjengelig i tidlig fase. Kontainere symboliserer havnevirksomheten som nå flyttes ut av sentrum. De formidler Oslos historie og byutvikling samtidig som de er visuelle og gjenkjennelige landemerker.

Samarbeidende arkitekter og designere

I 2014 vant Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter, MMW arkitekter, Halogen og Grid design konkurransen om prosjektledelsen og koordineringsansvaret for en totalleveranse som omfattet planlegging, prosjektering, produksjon, levering og gjennomføring frem til åpning juni 2015.Gruppens arbeid er et prosjekt om byutvikling og identitet uttrykt gjennom et designprogram og navigasjonsprinsipper, landskapsgrep, og tegneserien om Krüger og Krogh som gjengir 60-tallets Oslo.

Fra kontainerhavn til promenade

Med fokus på sjøfronten slik den fremsto på 1960-tallet viser prosjektet hvilke enorme endringer havna, byen og samfunnet har vært gjennom takket være introduksjonen av kontaineren for 50 år siden. I tillegg peker prosjektet fremover og viser noe av utviklingen vi fremdeles står ovenfor i dette 9 km lange området som strekker seg fra Frognerkilen til det som i sin tid het Grønlia, nå Kongshavn. 

Hele promenaden er planlagt ferdigstilt i 2030. Grid har stått for visuell identitet og tilhørende designprogram; design av temasymboler, trasémerking og trasékart i tillegg til regi og layout av informasjonstavler. Søndag 14. juni var det høytidelig åpning og folkefest.

Du kan også lese mer om prosjektet i vedlagt PDF av brosjyre som ble laget til åpningen: Havnepromenaden tjenestedesign from GRID Design AS

Havnepromenaden omtalt i magasinet Feelgood november 2016.

Byutvikling 2014 - 2015

Oppdragsgiver:
Bymiljøetaten

Samarbeidspartnere:
MMV arkitekter

Kontakt:

Jørgen Bertelsen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060