Gulskogen sykkelhotell

Sykkelhotellet ved Gulskogen stasjon er etablert i det gamle godshuset. Bygget har høy verneverdi, og det har vært en grunnleggende ide å bevare så mye som mulig av det eksisterende i utvikling av konseptet.

Sykkelhotellet på Gulskogen stasjon er prosjektert inn i den gamle stasjonsbygningen, som på et senere tidspunkt ble endret til godshus på stasjonen. Ved omprogrammering av den gamle bygningen setter vi et mindre CO2 avtrykk, samt ny oppmerksomhet på den kulturhistorie som bygget tilfører stedet. Det er kun gavlveggen mot øst som er bygget om for å markere endret bruk.

Bygningen ble ferdigstilt i 1867 og har i dag (2014) vernestatus B. I samråd med Fylkesmannen har vi fått lov til å bevare bygningen gjennom ny bruk og utforming, uten at det foretas større endringer.

Vår idé var å gjenbruke den gamle bygningen og heller omprogrammere den, enn å rive bygget for så å bygge nytt. Vi ønsket å ivareta den ekstraordinære trekonstruksjon, som et historisk tilbakeblikk på norsk byggeskikk for 150 år siden.

Sykkelhotellet tilbyr parkering for 122 sykler, hvor av to kan benyttes av sykkel med henger. Det er også installert fire ladepunkter for el-sykler og en gulvmontert pumpe for fylling av luft. Tilgangen er som ved Drammen stasjons sykkelhotell; abonnementsbasert. Gjennom en applikasjon på mobilen din låser du deg enkelt inn og ut.

De perforerte metallpanelene med mønster inspirert av den lokale bøkeskogen, blir et kjennemerke og et gjennomgående element som er med på å skape et helhetlig uttrykk for stasjonene i Drammen Kommune. Utformingen er inspirert av lokal historie og gir assosiasjoner til å bevege seg dypt inne i skogen en solfylt sommerdag hvor lyset trenger gjennom mellom grenene.

Oppdragsgiver:
Drammen kommune

Ferdigstilt 2014

Samarbeidspartnere:
ARBO Entreprenør AS

Kontakt:

Magne Magler Wiggen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060