Om menneskeflyt på stasjoner

Rejlers har utviklet en metodehåndbok for hvordan stasjoner kan designes til å håndtere menneskemengder på en god måte.

Vi blir stadig flere i byene, og veksten i transport skal tas med gange, sykling og kollektivtransport. Det betyr at knutepunkter vil få flere reisende. Kollektivtransport skal ikke bare ha nok tog og busser til å ta unna alle reisende, plattformer må være brede nok og rulletrapper mange nok til å gi nok kapasitet til å bevege seg gjennom knutepunktet.

Fremtidens knutepunkter må designes for å håndtere menneskeflyt på en effektiv måte. Attraktive knutepunkter minsker tiden man bruker på å bytte fra et transportmiddel til et annet. Reisende må ledes på en trygg og effektiv måte gjennom knutepunktene.

For å kunne designe med tanke på menneskeflyt har Rejlers utviklet en metodehåndbok for å beregne teoretisk kapasitet i eksisterende stasjoner og dimensjonere fremtidige tiltak for å ha god nok kapasitet. Vi kan analysere stasjoner for å identifisere potensielle flaskehalser og anbefale avbøtende tiltak. 

For eksempel kan vi påvise om en stasjon kan håndtere menneskeflyten ved et nytt ruteopplegg, hva som skjer om en rulletrapp stopper eller om det er trygt å sette inn dører for klimakontroll.

Flytskjema for Nationaltheatret stasjon (jernbanestasjonen og T-banens østgående spor)

Vi kan bistå med

- Flytanalyse av eksisterende knutepunkter

- Vurdering og kvalitetssikring av planer for nye knutepunkter

- Påvise kødannelser og beregne lengde og varighet på forsinkelser

- Påvise flytutfordringer ved midlertidige tiltak som vedlikehold av rulletrapper, heiser eller roterende dører

- Analysere flytmønstre og påvise kryssflytproblematikk

- Foreslå avbøtende tiltak

Metodehåndbok for teoretisk kapasitet

Kontakt:

Kristian Hernæs

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060