Fagnotat om atkomst til plattform

Rejlers utarbeidet i 2017 et fagnotat til Bane NOR SF om hvordan atkomster til plattformer kan løses på en attraktiv måte.

Et nytt og moderne stasjonsanlegg har ikke lenger nødvendigvis noen stasjonsbygning. Derfor blir atkomsten til plattformene enda viktigere enn før, siden stasjonsbygningene har mistet det meste av sitt funksjonelle innhold.

Plattformene utgjør også en uformell, offentlig tilgjengelig byplass, som sammen med toget er romfor sammensatte menneskemengder og -grupper.

Notatet drøfter hvordan man kan utforme atkomst til plattformer på Intercity-stasjoner på en måte som er attraktiv for de reisende. En attraktiv atkomst er en atkomst som er lesbar, gir komfort, føles trygg og gir god flyt.

Rejlers bistod med

- Fasilitere studietur for prosjektgruppen til stasjonstyper i Oslo-området

- Etablere stasjonstypologier basert på ulike kjente løsninger for stasjoner

- Tilgjengelighet og dimensjonering av ulike atkomstløsninger

- Beregne arealbeslag av brede mellomplattformer

- Delta i diskusjoner om hvordan ulike kvaliteter kommer frem i ulike løsninger

- Beregningsmetodikk for valg av plattformbredde

- Oppdragsledelse og drøftinger med oppdragsgiver

Samarbeid mellom Rejlers Norge, Dronninga landskap og CF Møller arkitekter, om internt fagnotat til bruk i Bane NORs Intercity-prosjekt.

Kontakt:

Kristian Hernæs

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060