Drammen stasjon

MMW arkitekter prosjekterte og ferdigstilte ny utforming og planløsning av stasjonsbygningen, som fremstår som en moderne, lys og tiltalende stasjon etter omfattende ombygging og rehabilitering.

Arbeidet er utført i nært samarbeid med tidligere Byantikvar i Oslo kommune Hans Jacob Hansteen og stedlige vernemyndigheter. Prosjektet ble ferdigstilt i forbindelse med byjubileet i juni 2011. Eget sykkelhotell er etablert i umiddelbar nærhet til stasjonen.

Målsetningen har vært å transformere den eksisterende stasjonens bygningsmasse til en ny universelt utformet, moderne og brukervennlig stasjon som skal kunne bidra til å styrke Jernbaneverket, NSB og Drammens omdømme som viktig og sentralt kollektivknutepunkt.

Det bygningsmessige inngrepet har bestått av å etablere en baldakin/gesims/himling som gjennom belysning og ornamentikk skal gi publikum og brukere assosiasjoner til det å bevege seg gjennom en skog en sommerdag med solskinn. Hovedelementet blir en megler mellom eksisterende bygningsmasse og nye funksjoner, samtidig som det blir en manifestering av trafikkstrømmer og logisk orienterbarhet.

Konsept

Under rehabiliteringen av Drammen hovedstasjone ble etableringen av en baldakinhimling det arkitektoniske hovedgrepet. Gjennom belysning og ornamentikk skulle denne gi publikum og brukere assosiasjoner til å bevege seg gjennom en skog en sommerdag med solskinn. Inspirasjonen er hentet fra A.B. Wilse sitt fotografi av Gulskogen fra 1919.

Dette elementet er videreført til sykkelhotellene, hvor det samme mønster er frest ut i de lakkerte fasadeplatene av stål.

Selve arkitekturen blir her en form for skilting. Fra å bevege deg under trekronene står du nå dypt inne i skogen med bladverk på alle kanter og låser sykkelen din. På kveldstid er parkeringen belyst og stråler trygghet til stasjonsområdet.

Oppdragsgiver: Bane NOR Eiendom (tidligere ROM Eiendom AS)

Samarbeidspartnere: Strøm Gundersen as - Oslo Prosjektadministrasjon as - ECT AS - Ing. Petter Nome AS - Sivilingeniør Will Arenz AS - Brekke & Strand akustikk AS - Skansen Consult AS - NVS Drammen AS - ISS Ventilasjon - Moelven Elektro - Veolia Miljø - Mjøndalen Mur og Puss - Nils Løff AS - Eiker Grøntmiljø

Ferdigstilt juni 2011

Kontakt:

Magne Magler Wiggen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060