Bane NOR - Oslo lufthavn Gardermoen Stasjon

I forbindelse med utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen med Terminal 2, ble plattform 1 på togstasjonen utvidet for å ta imot moderne og lengre togsett, og med det håndtere en kraftig vekst i antall reisende.

Problemstillingen

Bane NOR setter sikkerhet absolutt høyest og trafikkstrømmen på plattform 1 utgjorde en sikkerhetsrisiko ved at de reisende som kom med Flytoget ble presset ut på plattform mot spor 1. Alt for mange ganger kom reisende inn i faresonen på plattformkant. Stasjonen ble bygd for 20 år siden og mange krav, spesielt innen sikkerhet for de reisende og Universell Utforming, har gjennomgått store endringer. Ved såpass store strukturelle endringer må plattformen forholde seg til dagens regelverk.

Løsninger

En ny planløsning for plattform 1 som medførte en full rehabilitering av plattformen. Hovedgrepet var å få trafikkstrømmen fra Flytoget inn i midtgangen mellom søylene, og la plattformkanten mot spor 1 være forbeholdt reisende som skal benytte nordgående tog i dette sporet. Det ble utviklet et komplett entrepriseunderlag for rehabiliteringen. Dette innebar skilt- og møbleringsplan, utvikling av nye elementer som plattformbelysning i form av lysskinne langs plattformene, rekkverk med innvendig lys, benker og hundretalls andre elementer. Det ble lagt nytt dekke, som innfrir krav til merking og kontrast. Visualisering og illustrasjon; simuleringer og infografikk.

 

Prosess

Sommerbruddet 2016, alt arbeidet skulle gjennomføres samtidig på fem uker. En meget trang faseplan skulle settes ut i live og gjennomføres. Testing måtte skje om natten, effektivt 3 timer. Alt lys måtte testes og godkjennes av lokføreren for at det ikke skulle oppstå lys som kunne forveksles med togsignal, eller virke forstyrrende på andre måter. Med mange aktører involvert var det en formidabel og krevende koordineringsjobb som ble gjennomført hos Grid. Eksempelvis var det ved videreutvikling av levegg, som er en del av lehuset, til sammen fem ulike leverandører involvert. Også nyutvikling av elementer, som f.eks lysskinne var krevende, særlig med tanke på at alle elementer skal vare i 25 år, helst det dobbelte, og med det spesielle fokuset på lave kostnader knyttet til drift og vedlikehold.

Oppdragsgiver:
Bane NOR

Samarbeidspartnere:
Flytoget - Aas Jakobsen - Norfax - Solar belysning - Euroskilt - Imagon - Innotronic - Follo mekaniske

Kontakt:

Jørgen Bertelsen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060