Bane NOR - Bryn Bro mulighetsstudie

Bryn Stasjon ble tildelt Grid som prosjekt for å se på muligheter for modernisering av en foreldet og trang stasjon, med bratte trapper som må forseres, og som ikke har hatt plass til å ta vare på reisende med rullestol, barnevogn osv.

Problemstillingen

Bryn stasjon benyttes i forbindelse med driftsavvik i togtilbudet. Ved avvik stopper toget på spor 1 for så å snu. I de situasjonene er det behov for å etablere en midlertidig gangbro for hurtig å få de reisende på en effektiv måte fra plattform 2 og over til plattform 1. Deretter går de reisende videre til Brynseng T-banestasjon. Løsningen skulle kunne benyttes til både planlagte og oppståtte avvik og være enkel i bruk, samt gi operatørene kort responstid (ved driftsavvik involveres både NSB, personell på stedet og trafikkstyringssentralen).

Deloppgave II var å se videre på løsningen med senking av plattform 1 og plattform 2 som et alternativ til bro over spor 1. Samtidig skulle denne løsningen ivareta en forlengelse av plattform 2. Leveransen skulle gi Bane NOR underlag nok til underlag for ett Bane NOR Hoveddokument. Leveransen inneholdt konseptuelle 3D tegninger, en skriftlig vurdering av konseptet og prisestimat.

Deloppgave III. Bane NOR ønsket å vurdere muligheten for å etablere en rampe og/eller en heisløsning for å øke tilgjengeligheten til plattform 1 og plattform 2. Det var et ønske at Grid vurderte hva som var mulig rent fysisk/plassmessig, hva som var hensiktsmessig i forhold til bruk og drift, samt noen tanker om kostnadene knyttet til de skisserte løsningene. Oppgaven skulle inngå i Bane NORs interne Hoveddokument som en utredning av muligheter.

Løsninger

Det ble utviklet situasjonsanalyser og mulighetsstudier for hver av deloppgavene. På bakgrunn av dette ble det utviklet konseptskisser, og sammen med rådgivende ingeniør ble det laget en innstilling som er til vurdering i styringsgruppen for prosjektet i Bane NOR.

 

Mulighetsstudie 2015

Oppdragsgiver:
Bane NOR

Samarbeidspartner:
Aas Jakobsen

Kontakt:

Jørgen Bertelsen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060