Sommerbruddet 2016. Avviksskilt for NSB

Sommeren 2016 tok NSB i bruk et helt nytt skiltsystem for håndtering av planlagte avvik som oppstår ved arbeid/vedlikehold på jernbanen. Gjennomføringen gikk bedre enn noen gang!

Raskere responstid

NSB hadde behov for et bedre veifinningssystem ved oppståtte og planlagte avvik. De ønsket et raskere, enklere og mer effektivt verktøy for å lede de reisende til oppstillingsplass for ‘buss for tog’ eller til T-banenettet.  Systemet skulle også forbedre og forenkle jobben til NSB sine kundebehandlere.

Enkelt og effektivt

Det nye veifinningssystemet består i hovedsak av permanente skilt plassert ut der det er naturlige veivalg. Skiltposisjonene identifisert vi gjennom analyser av de reisendes bevegelsesmønster, stasjonens arkitektur og plassering av buss eller T-bane for tog.

Resultatet er at de reisende får tydelig informasjon på de stedene de trenger det. For kundebehandlerne krever skiltsystemet lite forkunnskaper, responstiden blir kortere og muligheten for menneskelige feil minimeres. Skiltene er enkle og robuste. De er basert på en mekaniske aktivisering/deaktivering ved hjelp av en vippefunksjon. Kundebehandlerne aktiviserer skiltene ved hjelp av en konduktørnøkkel: raskt, presist og effektivt!

“Skiltene er så nøytrale i lukket stilling at knapt noen vil se de. Jeg måtte faktisk titte ganske nøye for å finne ett av skiltene på Oslo S!”

Fra idé til realisering

Vi har vært med på å identifisere kommunikasjonsbehov, etablere veivisningsprinsipper, produktutvikling av skilt, produksjon og montasjeoppfølging.

Oppdragsgiver: For NSB på oppdrag fra Uniform Strategisk Design

Foto: Anton Soggiu

Oppdragsgiver: 
NSB

Kontakt:

Jørgen Bertelsen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060