Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Disse sykkelparkeringsplassene er først og fremst tilrettelagt for pendlertrafikk, men er og åpne til bruk for alle syklister i Asker sentrum. 

Før bygging ble det gjort tellinger som viste at det ble parkert flere sykler nær stasjonen enn det var sykkelstativer. Så Sykkelhotellets parkeringstilbud er og ment å avlaste området for «villparkering» av sykler, samt stimulere til økt bruk av sykkel. Og sist men ikke minst, håper vi at det kameraovervåkede sykkelhotellet også vil bidra til å redusere antall sykkeltyverier i Asker sentrum.

Sykkelhotellet er bygget på nordsiden av Asker stasjon over den eksisterende sykkelparkeringen og skråningen som tidligere var beplantet med busker. Ved å bygge et sykkelparkeringshus i to etasjer får man i 2. etasje koble seg på Bleikerveien og gir tilgang for syklister som kommer fra oversiden via en rampe. Denne parkeringen er gratis og åpen for alle.

1. etasje er parkeringen låst med abonnementsbasert tilgang. Her tilbys enkle fasiliteter for vedlikehold av sykkel.

Bygningskroppen er dekket med perforerte elokserte aluminiumsplater. Platene har fått et mønster som er utviklet spesielt for Asker. Det henter sin inspirasjon fra barken på Asketrærne.

Bygget er godt belyst og bidrar til å skape trygghet for dem som beveger seg i området til alle døgnets tider.

Sett fra torget danner bygget bakteppe for uteservering og bylivsaktiviteter, skjermer for togtrafikk og omkranser torgplassen. Volumet er ment å være en megler mellom det kurvede bankbygget og den ombygde stasjonsbygningen.

Oppdragsgiver: 

Akershus fylkeskommune
Asker kommune
Jernbaneverket
Rom Eiendom

Ferdigstilt 2016, åpnet 18. mai 2016

Samarbeidspartnere:

HAB Construction AS - Oslo Prosjektadministrasjon - Sweco Norge AS - Norconsult AS - Brannrådgiving SØR-ØST - Brannrådgivning Kåvenes & Sundene AS - Franke Onsrud Blikkenslageri AS - Opplandske Betongindustri AS - NIM Stålbygg AS - Memo Elektro AS - Asker Oppmåling AS / ProPoint Survey AS - ISS Facility Services AS.

Kontakt:

Magne Magler Wiggen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060