Sanntids Togkart

Med Bane NORs nye tjeneste Togkart kan du følge bevegelsene til alle tog i Norge. Kunde- og trafikk informasjon (KTI) i Bane NOR ønsket å vise sanntidsinformasjon av gods- og persontog i en kartløsning.

Ved hjelp av kartet kan du se hvor alle togene som er i trafikk på hele jernbanenettet befinner seg. Signalene og dataene var tilgjengelige, men den visuelle løsningen manglet.

Grid har designet grafikken på symbolene. Kompleksiteten lå i at kjente statiske symboler også må fungere i bevegelse. Dette gir utfordringer i forhold til hvordan de skal snu, overlappe og tydelig skille seg fra stasjonene, og hvordan stasjoner og linjer vises i ulike zoomnivåer samtidig som de er forskjellig fra kartunderlaget.

Grid jobbet i tillegg til den visuelle interaktiviteten også med popups og stasjonsvisning.Ved bruk av Scrum ble 150 originaler satt i system og overlevert Geodata som sto for den tekniske gjennomføringen.

 

Filmsnutten er tatt med mobil fra nettsiden Togkart.

Oppdragsgiver: BaneNor Tjeneste: Togkart 

Lansert juni 2016

Kontakt:

Jørgen Bertelsen

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060