Dobbel frekvens på Østensjøbanen

Det var helt nødvendig med omfattende oppgradering for å kunne doble frekvensen på togavgangene.

Bakgrunn

10. januar 2016 gjenåpnet banen etter å ha vært stengt i ni måneder. Østensjøbanen hadde skinner og infrastruktur fra 1967. For å doble frekvensen på togavgangene var det helt nødvendig med omfattende oppgradering. Med dette ble også alt nytt på plattformene. Ny belysning, nye leskur og nye informasjonselementer.

Noen av stasjonsbyggene har også fått nytt liv gjennom veggkunst. Flere tusen reisende kan glede seg over nyoppussede stasjoner og raskere bane til Bøler. I april åpnet også de tre siste stasjonene og trekningen Stortinget – Mortensrud ha nå doblet kapasitet.

Oppgave og løsning

Grid har i samarbeid med Ruter utarbeidet skiltplaner for samtlige stasjoner. Dette innebærer planlegging av veivisningsskilt, informasjonsmontre, stasjonsnavnskilt og fjernsignal, samt planlegging av billetteringsinstallasjoner, alt ut fra et brukerorientert ståsted.

Ruters høye ambisjoner om å tilby trafikantinformasjon for alle typer reisende gjør at alle informasjonsbærere og deres plasseringer er gjenstand for svært grundige vurderinger. Prinsippene for veivisning ble utviklet i 2011, og har siden blitt brukertestet og videreutviklet fram til i dag. 

Oppgaven har involvert designdisipliner som tjeneste-, industri- og kommunikasjonsdesign.

Oppdragsgiver: Ruter

Ferdigstilt januar 2016

Kontakt:

Karianne Tørum

...

Andre prosjekter

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060