Knutepunkt-
utvikling

Tre solide aktører med kompletterende
kompetanse designer framtidens
knutepunkter

Grid design er et norsk design- og merkevarebyrå etablert i 1982. Gjennom vår satsing på transportdesign besitter byrået spesialistkompetanse innen tjenesteutvikling, design og veivisning i offentlig sektor. 

www.grid.no

Rejlers er en av de største tekniske konsulentvirksomhetene i Norden og er spesialister på skinnegående transport. Vi er over 2000 eksperter som arbeider med prosjekter innen jernbane, telecom, elkraft, elektro og energi.

www.rejlers.no

MMW er et arkitektkontor med bred erfaring innen arkitektur og design til større utredningsprosjekter som kollektivterminaler, kontor- og kulturbygg. Vi fokuserer på å skape brukerrettede løsninger som utfordrer, overrasker og skiller seg ut.

www.mmw.no

våre prosjekter

Sandvika stasjon

MMW arkitekter utviklet Nye Sandvika stasjon for å synligjøre stasjonsområdets potensiale som et viktig knutepunkt og generator for byutvikling, med et program for kommersiell virksomhet, kultur og sosialt entreprenørskap.

Mulighetsstudie av nytt stoppested på Lura

Rejlers utarbeidet i 2017 en mulighetsstudie av nytt stoppested på Jærbanen mellom Sandnes og Gausel for Sandnes kommune.

Fagnotat om atkomst til plattform

Rejlers utarbeidet i 2017 et fagnotat til Bane NOR SF om hvordan atkomster til plattformer kan løses på en attraktiv måte.

Om menneskeflyt på stasjoner

Rejlers har utviklet en metodehåndbok for hvordan stasjoner kan designes til å håndtere menneskemengder på en god måte.

Nationaltheatret samler kollektivtrafikken

Nationaltheatret stasjon rommer både T-bane, tog og Flytog, noe som måtte gjenspeiles i skilting og veivisning, og særlig i inngangspartiene.

Gulskogen sykkelhotell

Sykkelhotellet ved Gulskogen stasjon er etablert i det gamle godshuset. Bygget har høy verneverdi, og det har vært en grunnleggende ide å bevare så mye som mulig av det eksisterende i utvikling av konseptet.

Dobbel frekvens på Østensjøbanen

Det var helt nødvendig med omfattende oppgradering for å kunne doble frekvensen på togavgangene.

Mulighetsstudie utvikling av ny stasjonsby i Moss

Mulighetsstudie om utviklingen av Sjøsiden i Moss, omlegging av vei- og ferge og design av ny knutepunkt, i samarbeid med CF Møller og Dronninga landskap, 2015.

Bane NOR - Bryn Bro mulighetsstudie

Bryn Stasjon ble tildelt Grid som prosjekt for å se på muligheter for modernisering av en foreldet og trang stasjon, med bratte trapper som må forseres, og som ikke har hatt plass til å ta vare på reisende med rullestol, barnevogn osv.

Fagnotater om utforming av stasjoner på Intercity-strekningene

Rejlers utarbeidet i 2014 et fagnotat til Jernbaneverket om stasjonsutforming som utgangspunkt for knutepunktutvikling.

Helt ny underjordisk stasjon på helt ny T-banestrekning

Utbyggingen av Løren gir Oslo det største T-banenettet i Norden med 101 stasjoner. Den 1,6 km lange tunnelstrekningen binder sammen Grorudbanen og Ringenbanen.

Produktutvikling med animasjon som verktøy

3D animasjon skaper smidige produktutviklingsprosesser og sikrer god og presis kommunikasjon mellom prosjektgrupper, leverandører og designere.

Sinsen knutepunkt

Sinsenkrysset er et høytrafikkert og stort knutepunkt både i form av biltrafikk, antall ulike kollektivtransportformer og geografisk spredning på de ulike holdeplassene, noe som gjør området både uoversiktlig og vanskelig å navigere i.

Sanntids Togkart

Med Bane NORs nye tjeneste Togkart kan du følge bevegelsene til alle tog i Norge. Kunde- og trafikk informasjon (KTI) i Bane NOR ønsket å vise sanntidsinformasjon av gods- og persontog i en kartløsning.

Bane NOR - Oslo lufthavn Gardermoen Stasjon

I forbindelse med utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen med Terminal 2, ble plattform 1 på togstasjonen utvidet for å ta imot moderne og lengre togsett, og med det håndtere en kraftig vekst i antall reisende.

Havnepromenaden

Oslos sjøfront står foran en omfattende byutvikling med frigjøring av tidligere havnearealer og transportområder til nye formål. Kontainere formidler Oslos historie og byutvikling samtidig som de er gode landemerker.

Trafikantinformasjon i kollektivtrafikken

Hvordan skal jeg komme meg fra Skui til Nesoddtangen? Når går bussen? Og hvor går bussen fra? Så enkelt er det. Og så komplisert.

Nasjonalt symbol for elektronisk billettering

Grid utviklet det nye nasjonale symbolet for elektronisk billettering. Symbolet er med på å markere hvor og med hvilke operatører vi kan reise og betale med felles reisekort.

Mulighetsstudie Torp Øst

Mulighetsstudie inkluderte analyse og illustrasjon av hvordan jernbane, vei, næringsområde og terminal/stasjon kan spille sammen på et fremtidig område øst for Sandefjord Lufthavn, 2013.

Nytt knutepunkt Forus stasjon

Mulighetsstudie for gjenåpning av Forus Stasjon på Jærbanen. Med 40 tusen arbeidplasser er Forus er et av landets viktigste næringsområder.

Industridesign av informasjonsmonter

Ruter hadde behov for et informasjonsmonter til innendørs og utendørs bruk. Produktet måtte være robust og egnet for norsk klima.

Sommerbruddet 2016. Avviksskilt for NSB

Sommeren 2016 tok NSB i bruk et helt nytt skiltsystem for håndtering av planlagte avvik som oppstår ved arbeid/vedlikehold på jernbanen. Gjennomføringen gikk bedre enn noen gang!

Asker sykkelhotell

Hotell for sykler tett opp til jernbanestasjoner stimulerer til økt bruk av både sykler og kollektivtransport. MMW arkitekter har i samarbeid med Akershus fylkeskommune, Asker kommune, Bane NOR Eiendom og Jernbaneverket bygget et sykkelhotell på Asker stasjon.

Mulighetsstudie utvikling av nytt knutepunkt på Sundvollen

Mulighetsstudien var om Sundvollen tettsted, i samarbeid med Dronninga landskap og Arkitema, 2017.

Konsept for lokalstasjon og hensetting

«Hensettingsanlegg», et begrep som mange lokalpolitikere får grøssninger av. Hensettinganlegg er parkeringsplasser for tog, og er en helt nødvendig infrastruktur for å realisere et bedre togtilbud.

Drammen stasjon

MMW arkitekter prosjekterte og ferdigstilte ny utforming og planløsning av stasjonsbygningen, som fremstår som en moderne, lys og tiltalende stasjon etter omfattende ombygging og rehabilitering.

Kontakt

Jørgen Bertelsen
Grid design
jorgen.bertelsen@grid.no
+47 930 11 048

Magne Magler Wiggen
MMW Arkitekter
magne@mmw.no
+47 905 20 060